Cadrul demografic

 

Date referitoare la populaţia localităţii

 

Populaţia totală: 5786

  • recensământul 1992 - 5479: bărbaţi - 3075,   femei - 2404
  • recensământul 2002 - 5691: bărbaţi - 3054,   femei - 2637
  • în prezent:  -

Categorii pe vârste

 

Vârstă 0 - 14 ani  15 - 39 ani  40 - 60 ani  peste 60 ani 
Număr   1011  2111  1500  1266 

 

Număr de locuitori

 

Categorii recensământul 1992  recensământul 2001  în prezent 
români  5792  5888  5786 
rromi     
maghiari     

 

Structura pe nivele de învăţământ (număr)


Fără carte Cu 4 clase  Cu 8 clase  Şc. prof.  Liceu  Maiştri  Facultate 
662, inclusiv preșcolari
 
261  4380  230  85  54  120 

 

Populaţia de vârstă activă nesalariată (total): 50%

  • ocupată în agricultură: 68%
  • ocupată în diferite meserii: 32%
  • şomeri

 

Populaţia inactivă (total):

 

preşcolari elevi  studenţi  casnici  pensionari  întreţinuţi 
100  617   -

 

 

Populaţia activă şi angajată (total):

 

Categorii socio-profesionale 1990  2000  În prezent 
Salariaţi în agricultură     
Salariaţi în industrie     107 
Salariaţi în construcţii      1021 
Salariaţi în comerţ      161
Salariaţi în transport, comunicaţii    
Salariaţi în financiar - bancar     
Salariaţi în administraţia publică     25 
Salariaţi în învăţământ      87 
Salariaţi în sănătate (uman + veterinar)    
Meseriaşi şi meşteşuguri      
Total Lipsă date  Lipsă date  1425 

*: salariați din comună / total salariați

Înapoi