Economia

 

Descrierea economică a localităţii

 

1. Modul de utilizare a terenului
- suprafaţa agricolă totală: 4681 ha

- păduri: 1680 ha

 

2. Agricultura


- tipuri de terenuri agricole

  • teren arabil: 2430 ha
  • fâneţe: 509 ha
  • păşuni: 1198 ha

 

- tipuri de culturi (suprafeţe cultivate / producţii medii la hectar):

  • grâu, - ha, - t/ha 2500 kg./ha
  • secară, - ha, - t/ha -
  • porumb, ? ha, 3,5 t/ha
  • cartofi, ? ha, 15t/ha
  • floarea soarelui
  • legume 20t/ha

 

3. Pomicultură (specii / ha / producţii): măr, nuci, prun / 56 ha / t/ha

 

4. Viticultură (soiuri / ha / producţii): - 100 ha, soiuri nobile

 

5. Creşterea animalelor (număr de capete)

 

cai bovine  ovine  porcine  caprine  păsări  stupi  iepuri 
250  1420  1132  1300  211  10112  291  55 

 

6. Silvicultura (suprafeţe / forme de proprietate): 600 ha proprietate privată, 1072 ha proprietatea statului

 

7. Meşteşuguri populare
- tradiţionale: fierărie, tâmplărie
- contemporane: țesături

 

8. Posibilităţi deosebite de folosire a resurselor: există un potențial și disponibilitate de prelucrare primară și avansată a resurselor agricole.

Înapoi