Oportunități de investiții

 

Pentru  dezvoltarea localității:

  • terenuri agricole prielnice pentru legumicultură, culturi de cereale, pomicultură, viticultură, dar şi pentru creşterea animalelor
  • clădirile fostului CAP
  • resurse naturale: petrol, păduri ape curgătoare (râul Tazlău, Cernu, Nadişa)
Înapoi