Partimoniul cultural artistic

 

Monumente istorice (înscrise oficial, propuse, starea de conservare)


Monumente și ansambluri de arhitectură:


  • Localitatea Berești Tazlău - Biserica de lemn construită în anul 1819 cu adăugiri 1842, la pridvor cu turn și clopotniță
  • Localitatea Prisaca - Biserica de lemn "Sfântul Ilie"
  • Localitatea Tescani 

- Ansamblul memorial G. Enescu din sec. XVIII - XIX 
- Casa Rosetti Tescanu 1894, în care a locuit compozitorul G. Enescu, restaurată în 1986
- Școala - centrul satului, construită în anul 1914
- Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" 1971

 

  • Localitatea Românești - Biserica "Sfinții Voievozi" 1851;

 

 

Artă plastică:


  • în localitatea Beresti Tazlau există:

- un ansamblul de artă plastică cu valoare memorială: statuia compozitorului G. Enescu situată în ansamblul memorial G. Enescu
- monumentul funerar situat în parcul casei memoriale Rosetti Tescanu

 

  • în localitatea Enăchești:

- Troița din curtea bisericii - 1960
- Cimitirul ortodox - 1945

 

  • în localitatea Tescani:

- Monumente ale eroilor 1916 - 1919 și 1945, realizate în anul 1956

 

  • în localitatea Tescani:

- Perimentrul împădurit din incinta așezământului de cultură G. Enescu
- Ulmul de la Tescani

Înapoi